En İyi Kalite İletüm Sütur ve Membran İhtiyaçlarınız

 

Resorba RESODONT

RESODONT® özel bir yöntem kullanılarak özel, yüksek saflıktaki kolajenden üretilmektedir.

Ekuin(1) kökenli kolajenin kullanılması sayesinde en üst seviyede ürün güvenliği sağlanmaktadır.

Kolajen tamamen emilmektedir(2). Böylece, emilebilir olmayan kolajen membranlarda gereken ikincil cerrahi müdahale ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.
 
(1) Ph.Eur.-Avrupa Farmakopesi İlavesi – Zeyilname 2000 (2000): 5.2.8 Hayvan kökenli tıbbi ürünler ile süngerimsi ensefalopati ajanların bulaşma riskinin en aza indirilmesi. Ph.Eur.-Zeyilname 2000, İlave
(2) Stemberger A., Lehner S., Odar J. (1999): Biodegradable surgical wound dressings – Stability, elasticity and tear resistance as markers of quality (Biyobozunur cerrahi yara pansuman - Kararlılık, esneklik ve yırtılma direnci gibi kalite belirteçleri). Onaylı çeviri, Ellipse 15 (4): 101–105
 

RESODONT®‘un Klinik Uygulaması

»Membran, diş hekimliği ile ağız, kemik ve yüz cerrahisinde çoğunlukla yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu (GBR) alanında kusurların kapatılması ve güçlendirmenin temin edilmesi için kullanılmaktadır. Kullanım alanı enosal implantların eklenmesi, yüz bölgesinde maksiller sinüs septumun ve sinüslerin içini kaplayan müköz membrandaki küçük perforasyonların kaplanması, sinüs lift operasyonlarında ve ekstraksiyon sonrası alveoların örtülmesi gibi konuları kapsamaktadır …

Yaranın iyileşme süreçleri esnasında herhangi bir enfeksiyon ya da yabancı madde reaksiyonu oluşmamaktadır ve bugüne kadar gerçekleştirilen tüm uygulamalarda bariyer fonksiyonu sorunsuz kemik konsolidasyonu için yeterli olmuştur. Tutarlı dezenfeksiyon uygulaması ile membranın durulanması işlemi, membranın altında bulunan takviyeye herhangi bir müdahalede bulunulmadan gerçekleştirilebildiği ve böylece membran için sekonder bir epitelleşme sağlanabildiği için yarılmalara bağlı membran ekspozisyonunda, membranın derhal alınması gerekmemektedir.
Prof. Dr. Dr. J. Kleinheinz, Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisi Kliniği ve Polikliniği, Münster Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi
 
 
RESODONT® ile yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu (YKR)
Çene kusurların giderilmesinde RESODONT® kullanımı
Sinüs lift operasyonlarında RESODONT® kullanımı
 

RESODONT® emilebilir kolajen membran | Özellikler


Çift taraflı kullanılabilmektedir
Sabitleme gerektirmemektedir
Hızlı, kolay kesim ve uygulama
Çevre dokusuna hızlı entegrasyon
Osteo kondüktif
Anjio kondüktif
RESODONT® emilebilirdir – membranın çıkarılması için ikinci bir müdahale gerekli olmamaktadır
Yaranın iyileşmesini desteklemektedir
Hücre adesyonunu desteklemektedir
RESODONT® yapısı itibariyle stabildir ve nemli durumda da bu yapısını muhafaza etmektedir

RESODONT®‘un bariyer fonksiyonu sayesinde bağ dokusunun aşılması engellenmektedir, diğer yandan membranın yüzey yapısı, üzerinde kemik oluşturan hücrelerin gelişmesine izin vermektedir.
 

Resorba HD CONE

Diş çekimi sonrası sorunlar!

Diş çekiminden sonra alveoler bölge özel bir tedavi yöntemi uygulanmadan her zaman en iyi şekilde iyileşme göstermemektedir.

Bu durum bazı olumsuz etkilere yol açmaktadır:

İmplantın güvenli şekilde yerine yerleşmesi için gereken kemik oluşumu yetersiz kalmaktadır.
Kısa bir süre sonra çekim noktasındaki diş eti kümesi (mandibular sırt) bozulmaktadır.
Daha sonra bir implant yerleştirilecekse, diş eti kümesinin (mandibular sırt) yapılandırılması gerekmektedir.
Hasta için sancılı ve riski tümüyle ortadan kaldıramayan bu tedavi adımları zaman alıcı ve yüksek maliyetlidir.

RESORBA®'nın 4'ü 1 Üründe Çözümü

1. Kanamanın hızlı ve güvenilir bir şekilde durdurulması


Yeninden kanama riski ortadan kalkmaktadır
Kan pıhtılaşmasının stabilizasyonunu sağlamaktadır
Sigara içen, diyabet hastası, immunsupresyon uygulanan kişiler gibi riskli hastalarda, isteğe bağlı olarak antibiyotik koruma sağlanması mümkün olmaktadır

2. Alveoler kemik zayıflaması (atrofi) azaltılmaktadır


Alveoların stabilizasyonunu sağlamaktadır ve bu sayede hassas vestibüler lamelleri muhafaza etmektedir
Alveoler güçlenme sürecinde hacim kararlılığı sağlamaktadır
Uzun vadede daha üstün estetik ve fonksiyonel sonuçlar

3. Güvenilir kemik rejenerasyonu


Tanımlı rejenerasyon matrisi
Anjio ve osteo kondüktif özellikler
Oldukça kısa bir sürede sağlam, kemiksi implant yuvasının oluşmasını sağlamaktadır
Daha iyi hesaplanabilir işlevsel ve estetik, uzun v"adeli başarılar

4. Yüksek uygulayıcı ve hasta memnuniyeti


Kolay ve güvenli uygulama
Takip eden tedavi adımları kolaylaştırılmaktadır
Hasta için yüksek konfor
Olağanüstü iyi fiyat/performans oranı

Diş çekiminden sonraki iyileşme süreçlerin şematik gösterimi:


Uygulamasız alveoler bölge

RESORBA® dental koninin uygulandığı alveoler bölge

RESORBA® dental konilerle deneyimler:

Resorba PARASORB Sombrero® | TAMAMEN EŞSİZ

RESORBA®'nın iki kendini kanıtlamış ürününün birleşimi:


Membran (RESODONT ®) ve geliştirdiğimiz kolajen konisi.

Membran:


RESODONT®'un bariyer fonksiyonu sayesinde bağ dokusunun aşılması engellenmektedir, diğer yandan membranın yüzey yapısı, üzerinde kemik oluşturan hücrelerin gelişmesine müsaade etmektedir
Membranın üst bölgesinde hızlı epitelizasyon sağlanmaktadır
Tükürük geçirmez kapatma, enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaktadır

Kolajen konisi:

Kan pıhtılaşmasının stabilizasyonunu sağlamaktadır
Alveoların stabilizasyonunu sağlamaktadır ve bu sayede hassas vestibüler lamelleri muhafaza etmektedir
Alveoler güçlenme sürecinde hacim kararlılığı sağlamaktadır
Osteo ve Anjio Kondüktif özellikler
Alveoler soketi için stabil, kemiksel iyileşme süreci sağlamaktadır
Uzun vadede daha üstün estetik ve fonksiyonel sonuçlar

PARASORB Sombrero® ile uygulama deneyimi

Sombrero'ların kullanılması ile ilgili şimdiye kadar edinilen deneyimler iyi olarak tanımlanabilmektedir. Mevcut özel durumlara adapte edilebilir ve hasta üzerindeki sorunsuzca kullanılabilir.
Takip eden implantasyon, maksillofasiyal cerrahisi kapsamındaki diş hareketi, protez bakımı gibi işlemler için gerekli bir ön şart olan alveoler bölgede stabil, epitelyal kaplamaya sahip güvenilir, kemiksel bir iyileşme süreci sağlamaktadır.

Prof. Dr. Dr. J. Kleinheinz,
Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisi Kliniği ve Polikliniği,
Münster Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi

Tercih edilmesini gerektiren özellikleri

Kombinasyon:


Membran ve koni sağlam bir şekilde birbirine bağlanmış olduğundan kolay uygulanmaktadır
Tanımlı bir rejenerasyon matrisi sunmaktadır
Oldukça kısa bir sürede sağlam, kemiksi implant yuvasının oluşmasını sağlamaktadır
Alveoler kenarda marjinal gingivanın (diş eti) sadece minimal oranda kesilmesi yeterlidir (travma minimizasyonu / dokunun beslenmesi büyük ölçüde muhafaza edilmektedir)
Uzun vadede daha üstün estetik ve fonksiyonel sonuçlar
Komplikasyonsuz iyileşme süreci
Alveoler bölgede stabil, epitelyal kaplama oluşturmaktadır
Tümüyle emilebilir yapıdadır

Endikasyonlar:


Alveoler bölgenin (soket koruması) kaplanması ve eşzamanlı olarak doldurulması mümkün olmaktadır
Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu (YKR) alanında kaplama ve eşzamanlı olarak defet bölge dolgusu mümkün olmaktadır
Alveoler ve diğer kemik defektlerin tedavisi
Hızlı İletişim
 
 
X