Bredent Medical | SKY İmplant Sistemi


Tüm Endikasyonlar için Mükemmel İmplant Tasarımı

Bredent Grup diş hekimlerine ve diş teknisyenlerine teröpatik sistemlere uygun ve mantıklı olarak düzenlenmiş mükemmel uyumlu diş hekimliği ve teknisyenliği malzemeleri üretmektedir. Bu simbiyoz bireysel çalışma süreçlerini en uygun hale getirir, tedavi süresini azaltır ve hasta hizmetini büyük ölçüde geliştirir.
Yeni blueSKY implant sistemi başarılı SKY sistemine dayalı olarak daha da- geliştirilmiştir. BlueSKY sistemi ile diş hekimlerine, implantoloji uzmanlarına ve çene cerrahlarına bilimsel araştırmalardaki en son eğilimleri dikkate alan koronal olarak yapılandırılmış boyun ve aşınmış yüzey gibi özel özellikleri kapsayan yeni bir tasarıma sahip yenilikçi bir implant sistemi sunmaktadır.İmplant tedavinizin başarısını ve dolayısıyla hastalarınızın memnuniyetini sağlayacaktır.
 
 

İmplant uygulamalarınızda akıllı, kolay ve başarılı protetik çözümler
Bredent implant sistemlerinin tümünü görüntülemek için
tıklayın

 
 

 
 

Bredent Fast&Fixed Sistemi


İmmediat Yükleme | Çekim | İmplantasyon | Sabit köprü

Yaş piramidi ciddi periyodontal zarara yol açan diş problemlerine sahip hasta sayısının artmasına yol açmaktadır. Tahmin edilemeyen maliyetler ve diş hekimi ziyaretleri ve hepsinin ötesinde geçici dişsizlik korkuları çoğunlukla implant takılmasını önler. SKY fast&fixed’in kullanımı cerrah ve diş teknisyenlerinden oluşan implantoloji ekibinin birkaç saat içinde sabit restorasyonla hastaları tedavi etmelerini sağlamaktadır. Hesaplanabilir bir fiyatla tek bir cerrahi müdahale ve immediat köprü restorasyonu – sadece sosyal yaşamdaki konumlarından dolayı kısa bir süre içinde fonksiyonel ve estetik bir restorasyon olmadan yapamayan kişiler için de uygun bir tedavi.
 
 
 
Bredent Broşürü

yükleyin
Hızlı İletişim
 
 
X